KHẢI GIẢNG CÁC LỚP HỌC KHIÊU VŨ THỂ THAO THÁNG 05,06 NĂM 2015

1/ LỚP CƠ BẢN DÀNH CHO TRẺ EM (THIẾU NHI) KHAI GIẢNG NGÀY 27/05

Thời gian học:  Từ 17h đến 18h , 18h đến 19h, thứ 2,4,6 hoặc thứ 3,5,7

2/ LỚP CƠ BẢN DÀNH CHO TRẺ EM (THIẾU NHI) KHAI GIẢNG NGÀY 02/06

 

Thời gian học:  Từ 17h đến 18h , 18h đến 19h, thứ 2,4,6 hoặc thứ 3,5,7


CHI TIẾT LIÊN HỆ:

HLV NAM ANH: ĐT: 0939.666.556

Thời trang KV
Một số trang phục khiêu vũ
Sau đây là một số trang phục khiêu vũ trong nước và quốc tế
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket  

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Tác giả :